דפי תרגול

דפי התרגול מיועדים למנויי מועדון האימון המוחי.

דפי התרגול יוצגו למנויים בהתאמה לתכנית האימון בתחום הזיכרון והניהול הרגשי.